Makro Ekonomik Dengeler ve Türk Bankacılık Sistemi

Makro Ekonomik Dengeler ve Türk Bankacılık Sistemi

 

2003 yılının son 2 aylık dönemine girdiğimiz şu günlerde 2000 ve 2001 yıllarında içine düştüğümüz kriz havasından çok daha farklı, ekonomik dengelerin yerine oturduğu, iyimser bir  ekonomi tablosunun oluştuğunu görüyoruz. Krizden çıkış sürecinin hızlı bir şekilde yaşandığı ülkemizde hernekadar ekonomik dengelerin yerine oturduğu net olarak görülse de  krize duyarlı bu dengelerin kırılganlıklarını,risklere duyarlılıklarını da iyi hesaplayıp ihtiyatlı olmak gerektiği kanısındayım. Özellikle gelecek yılın ilk yarısının sıkıntılı olabileceğini düşünerek yılın son aylarına girerken ekonomideki artı ve eksilerin iyi değerlendirilmesi, bunların Bankacılık Sistemine etkilerinin üzerinde durulması yararlı olacaktır. Bu çerçevede ekonomik göstergelerdeki olumlu işaretler aşağıda sıralanmaktadır.

 

 

 

Yukarıda belirtilen olumlu ekonomik göstergeler yanında dikkat edilmesi ve buna uygun önlem alınması gereken olumsuz göstergeler de aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroekonomik gelişmelerdeki olumsuz göstergelerin bankacılık sistemine yansımaları ile sistemden kaynaklanan olumsuzluklar ve kaygılar ise aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak önceki yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış  yönündeki trendin sinyallerini  aldığımız bugünlerde, bir daha kriz döneminin yaşanmaması, ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve bunun korunması, sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş, salt AB’ne üye olabilmek için değil, refah düzeyi yüksek, bölgedeki en güçlü ve  AB’nin ihtiyaç duyduğu  ekonomik ve siyasi yapıya  kavuşmuş, gelişmekte olan değil  gelişmiş bir ülke  olabilmemiz için alınması gereken ekonomik/sosyo-ekonomik önlemler özetle aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

 

1.2003/41 sayılı Ekonomist Dergisi
2.GÜNEŞ,H, “İki Sevindirici Haber” 11.09.2003 tarihli Milliyet Gazetesi
3.İLKORUR,K, “Büyüme ve İşssizlik” 18.09.2003 tarihli Radikal Gazetesi
4.ING FINANCIAL MARKETS,”Banking Sector Overview” 25.05.2003
5. GÜNEŞ,H, “Bankacılığın Önündeki Engeller” 19.09.2003 tarihli Milliyet Gazetesi
6.SEVİĞ,V, “Bize Göre” 19.09.2003 tarihli Dünya Gazetesi
7.2003/38  sayılı Ekonomist dergisi
8.ÖNDER,İ,”Kur –Faiz Çekişmesi”, 22.09.2003 tarihli Radikal Gazetesi
9.EĞİLMEZ.M,”Siyasal ve Ekonomik Riskler”, 23.09.2003 tarihli Radikal Gazetesi
10.Finansal Riske Karşı Aşı, 30.09.2003 tarihli Radikal Gazetesi
11.EĞİLMEZ,M.”Bankalar”,07.10.2003 tarihli Radikal Gazetesi