Bankacılık Sektörü AB'ye Hazır mı? (11.10.2005 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

AB ile önemli engeller aşılarak tam üyelik müzakerelerine başlandığı bugünlerde, Bankacılık sektörünün uyum sürecinde karşılaşacağı sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması, sektörün AB’ye nekadar hazır olduğunun değerlendirilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Mali Sisteminin %90’ını oluşturan bankacılık sektörünün hernekadar kriz ortamından çıkıp istikrara kavuştuğu görülse de krize duyarlı dengelerin özellikle de müzakere sürecinde ortaya çıkabilecek ekonomik ve siyasi risklerin ölçümlerinin iyi hesaplanıp sektörün en az sorunla karşılaşması amaçlanmalıdır. Bu çerçevede öncelikle sektörün temel sorunlarının irdelenip, AB bankacılık sektörü ile karşılaştırılması yapılarak, uyum sürecinde ortaya çıkması muhtemel sorunlara yer verilecektir.  

Devamını oku:

Bankacılık Sektöründe İç Denetim Sistemi ve Basel Komitesi Kararları

FaceBook  Twitter  

1.Bankacılıkta İç Denetim Sistemi

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bankacılık sisteminin zayıf  oluşu hem o ülkenin mali sisteminin hem de uluslararası mali piyasaların istikrarına karşı önemli bir tehdit oluşturur. Mali sistemlerin güçlendirilerek daha da sağlam bir yapıya kavuşturulması konusunda duyulan ihtiyaç, bu alandaki uluslararası girişimleri artırmıştır. 1996 yılında Lyon'da gerçekleştirilen G-7 Komitesi toplantısında yayımlanan tebliğ bu alandaki girişimlerin önemli bir göstergesidir. Basle Bankacılık Gözetim Komitesi, Uluslararası Ödeme Bankası (BIS -Bank for International Settlements), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası  gibi bir çok uluslararası resmi kuruluş  tüm ülkelerde ve uluslararası piyasalarda mali istikrarın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını oku:

Türk Bankacılık Sistemi ve Risk Yönetimi

FaceBook  Twitter  

Türk Bankacılık Sistemi ve Risk Yönetimi

Türk bankacılık sistemi, 1990'lı yıllarda başlayan ancak reeskontlarla makyajlanan, 1999-2000 döneminde yoğunlaşan ve hatta makro ekonomik dengeleri de altüst edebilecek boyutlara ulaşan bir krizle karşı karşıya kalmıştır. İşte sistemin henüz üzerinden atmaya başladığı ve bunun maliyetini fazlasıyla ödediği böylesine büyük bir kriz ortamında en çok ders alınan ve düzenlemelerin yapıldığı konuların başında risk yönetimi gelmektedir. Bankacılık açısından risk yönetimi; bankanın faaliyetleri sırasında mevcut ve önceden görülebilir risklere karşı, riskin bertaraf/minimize edilebilmesi için önlem alabilme ve bunların getirebileceği olumsuzluklarla başarıyla mücadele edebilme kabiliyeti şeklinde tanımlanabilir.

Devamını oku:

Makro Ekonomik Dengeler ve Türk Bankacılık Sistemi

FaceBook  Twitter  

Makro Ekonomik Dengeler ve Türk Bankacılık Sistemi 

2003 yılının son 2 aylık dönemine girdiğimiz şu günlerde 2000 ve 2001 yıllarında içine düştüğümüz kriz havasından çok daha farklı, ekonomik dengelerin yerine oturduğu, iyimser bir  ekonomi tablosunun oluştuğunu görüyoruz. Krizden çıkış sürecinin hızlı bir şekilde yaşandığı ülkemizde hernekadar ekonomik dengelerin yerine oturduğu net olarak görülse de  krize duyarlı bu dengelerin kırılganlıklarını,risklere duyarlılıklarını da iyi hesaplayıp ihtiyatlı olmak gerektiği kanısındayım. Özellikle gelecek yılın ilk yarısının sıkıntılı olabileceğini düşünerek yılın son aylarına girerken ekonomideki artı ve eksilerin iyi değerlendirilmesi, bunların Bankacılık Sistemine etkilerinin üzerinde durulması yararlı olacaktır. Bu çerçevede ekonomik göstergelerdeki olumlu işaretler aşağıda sıralanmaktadır.

Devamını oku:

Ziyaretçi Sayacı

Bugün64
Dün128
Bu Hafta192
Bu Ay5000
Tümü180495