Stratejik Finansal Yönetimin Şirket Verimliliğine Etkileri

FaceBook  Twitter  

I-Stratejik Finansal Yönetimin Tanımı, Kapsamı ve Finansal Planlamadan Farkı

Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizdeki şirketlerin %96’sı 10 yılı görmeden iflas etmektedir. Bu çarpıcı sonuçlar dikkate alındığında; şirket iflaslarının birçok sebebi olduğu görülmekle birlikte bu iflasların en önemli sebeplerinin başında kötü finans yönetimi gelmektedir. İşte bu noktada, stratejik finansal yönetim, şirketlerin finans yönetimine katkı sağlayarak, orta ve uzun vadeli stratejilerinin sağlıklı bir şekilde yaşama geçirilmesinde ve şirketin karşılaşabileceği muhtemel finansal risklerden korunmasında son derece etkili olmaktadır.

Devamını oku:

Şirket İflaslarının Altında Yatan Gerçekler ve Bunun Önlenmesine İlişkin Kurumsal Çözümler

FaceBook  Twitter  

(31 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki şirketlerin %80'i 5 yılı görmeden, %96’sı ise faaliyet süresi 10 yıl dolmadan iflas etmektedir. TUİK verilerine göre ise ülkemizdeki anonim şirketlerin ortalama ömürlerinin 2006 yılında 14,6 yıl iken 2014 yıl sonunda 9,9 yıla düştüğü, limited şirketlerin ortalama ömürlerinin ise 2006 yılında 11,9 yıl iken 2014 yıl sonu itibariyle 9 yıla düştüğü görülmektedir. Bu çarpıcı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda şirket iflaslarının bir çok sebebi olduğu görülmektedir. Bu sebepleri aşağıdaki ana başlıklar altında sıralayabiliriz.

 

Devamını oku:

Bankacılık Sisteminde Aktif&Pasif Yönetiminin Önemi ve Önceliği

FaceBook  Twitter  

I-AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI

Aktif Pasif yönetimi kısaca; Bankacılık risk ve likidite prensipleri referans alınarak maksimum bilanço karlılığı ve minimum risk hedeflenmek suretiyle, istikrarlı büyüme vizyonu çerçevesinde banka bilançosunun etkin şekilde düzenlenmesi, organize edilmesi, yönetilmesi ve planlanmasıdır.

Devamını oku:

Basel III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri (02.02.2013 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

I-BASEL III KARARLARININ KAYNAĞI VE MAHİYETİ

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından, 1974 yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” (Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. BIS(Bank for International Settlements) tarafından 1989’da yayımlanan, ülkemizde ise Şubat/2001’de uygulanmaya başlayan Basel I standartları risk ölçümünde yetersiz kaldığından, Haziran/2004’de Basel II nihai metni ile geliştirilmiş bankacılık risk yönetimi standartları oluşturularak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizle birlikte  ortaya çıkan ciddi finansal riskler, Basel II’nin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu nedenle de Basel III kriterlerinin gerekliliği gündeme gelmiş ve  bu kararlara ilişkin olarak öncelikle  Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından taslak hazırlanmış, 12.09.2010 tarihinde  ise Merkez Bankası Başkanları ve Denetim Otoritesi Başkanları toplantısında kabul edilerek nihai uygulama kararları yayımlanmıştır.

Devamını oku:

Ziyaretçi Sayacı

Bugün69
Dün58
Bu Hafta283
Bu Ay677
Tümü344041