Şirket İflaslarının Altında Yatan Gerçekler ve Bunun Önlenmesine İlişkin Kurumsal Çözümler

FaceBook  Twitter  

(31 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki şirketlerin %80'i 5 yılı görmeden, %96’sı ise faaliyet süresi 10 yıl dolmadan iflas etmektedir. TUİK verilerine göre ise ülkemizdeki anonim şirketlerin ortalama ömürlerinin 2006 yılında 14,6 yıl iken 2014 yıl sonunda 9,9 yıla düştüğü, limited şirketlerin ortalama ömürlerinin ise 2006 yılında 11,9 yıl iken 2014 yıl sonu itibariyle 9 yıla düştüğü görülmektedir. Bu çarpıcı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda şirket iflaslarının bir çok sebebi olduğu görülmektedir. Bu sebepleri aşağıdaki ana başlıklar altında sıralayabiliriz.

 

Devamını oku:

Bankacılık Sisteminde Aktif&Pasif Yönetiminin Önemi ve Önceliği

FaceBook  Twitter  

I-AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI

Aktif Pasif yönetimi kısaca; Bankacılık risk ve likidite prensipleri referans alınarak maksimum bilanço karlılığı ve minimum risk hedeflenmek suretiyle, istikrarlı büyüme vizyonu çerçevesinde banka bilançosunun etkin şekilde düzenlenmesi, organize edilmesi, yönetilmesi ve planlanmasıdır.

Devamını oku:

Basel III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri (02.02.2013 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

I-BASEL III KARARLARININ KAYNAĞI VE MAHİYETİ

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından, 1974 yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” (Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. BIS(Bank for International Settlements) tarafından 1989’da yayımlanan, ülkemizde ise Şubat/2001’de uygulanmaya başlayan Basel I standartları risk ölçümünde yetersiz kaldığından, Haziran/2004’de Basel II nihai metni ile geliştirilmiş bankacılık risk yönetimi standartları oluşturularak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizle birlikte  ortaya çıkan ciddi finansal riskler, Basel II’nin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu nedenle de Basel III kriterlerinin gerekliliği gündeme gelmiş ve  bu kararlara ilişkin olarak öncelikle  Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından taslak hazırlanmış, 12.09.2010 tarihinde  ise Merkez Bankası Başkanları ve Denetim Otoritesi Başkanları toplantısında kabul edilerek nihai uygulama kararları yayımlanmıştır.

Devamını oku:

Basel II Sürecinin Türk Bankacılık Sistemine Yansımaları (30.01.2007 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

I- BASEL KOMİTESİ VE BASEL II KARARLARI

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından, 1974 yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” (Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. Komite’de ülkeler (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD) ulusal bankacılık gözetim ve denetim otoriteleri ve Merkez Bankaları üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilmektedir.

Devamını oku:

Ziyaretçi Sayacı

Bugün160
Dün252
Bu Hafta1479
Bu Ay668
Tümü292747