Bankacılık Sisteminde Aktif&Pasif Yönetiminin Önemi ve Önceliği

FaceBook  Twitter  

I-AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI

Aktif Pasif yönetimi kısaca; Bankacılık risk ve likidite prensipleri referans alınarak maksimum bilanço karlılığı ve minimum risk hedeflenmek suretiyle, istikrarlı büyüme vizyonu çerçevesinde banka bilançosunun etkin şekilde düzenlenmesi, organize edilmesi, yönetilmesi ve planlanmasıdır.

Devamını oku:

Basel III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri (02.02.2013 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

I-BASEL III KARARLARININ KAYNAĞI VE MAHİYETİ

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından, 1974 yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” (Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. BIS(Bank for International Settlements) tarafından 1989’da yayımlanan, ülkemizde ise Şubat/2001’de uygulanmaya başlayan Basel I standartları risk ölçümünde yetersiz kaldığından, Haziran/2004’de Basel II nihai metni ile geliştirilmiş bankacılık risk yönetimi standartları oluşturularak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizle birlikte  ortaya çıkan ciddi finansal riskler, Basel II’nin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu nedenle de Basel III kriterlerinin gerekliliği gündeme gelmiş ve  bu kararlara ilişkin olarak öncelikle  Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından taslak hazırlanmış, 12.09.2010 tarihinde  ise Merkez Bankası Başkanları ve Denetim Otoritesi Başkanları toplantısında kabul edilerek nihai uygulama kararları yayımlanmıştır.

Devamını oku:

Basel II Sürecinin Türk Bankacılık Sistemine Yansımaları (30.01.2007 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

I- BASEL KOMİTESİ VE BASEL II KARARLARI

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından, 1974 yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” (Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. Komite’de ülkeler (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD) ulusal bankacılık gözetim ve denetim otoriteleri ve Merkez Bankaları üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilmektedir.

Devamını oku:

Beşeri Sermaye ve İstihdam Sorunu (20.12.2005 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

Beşeri Sermaye, üretime katılan kişinin sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan “bilgi, beceri, tecrübe, dinamizm” gibi değerler olarak tanımlanmaktadır. Klasik iktisat teorisine göre sermaye, üretime katılan makine ve  teçhizat gibi fiziksel değerlerle nitelendirilmekte, beşeri sermaye ise klasik iktisatçılarca inkar edilmemekle birlikte gözardı edilmekteydi. Oysa ki günümüzde beşeri sermayenin ekonomik kalkınmaya katkısını yadsımak, ekonomik gerçeklerle bağdaşmaz. Öyle ki yapılan ekonometrik araştırmalar sonucunda beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik bağı kesinlik kazanmıştır. Ayrıca Deutsche Bank bünyesindeki   "Küresel Büyüme Merkezi" tarafından yapılan  araştırmaya göre günümüz ekonomilerinde en önemli üretim faktörünün, "beşeri sermaye" olduğu ifade edilmektedir. "Beşeri Sermaye" başlıklı rapor kapsamında, önümüzdeki on beş yıllık dönemde beşeri sermayesi sağlıklı olan ekonomilerin performansları artmaya devam ederken, beşeri sermayesi zayıf olan ekonomilerin ise ciddi sorunlar yaşayacağı belirtilmektedir.

Devamını oku:

Ziyaretçi Sayacı

Bugün32
Dün103
Bu Hafta368
Bu Ay1823
Tümü205348