Meditasyon Kavramı ve Türleri

FaceBook  Twitter  

Sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme" anlamına gelen
terim, mistik anlamıyla, sözlüklerde, "kişinin iç huzuru, sükunet,
değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak
veren, zihnini denetleme tekniklerine ve deneyimlerine verilen ad"
olarak tanımlanır. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm
(Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet) ve Zen (Japonya) gibi inanç
sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar
verilmiştir.

Başlıca iki çeşit meditasyon yöntemi vardır:

1- Konsantrasyon yöntemi: Dikkatin tek bir noktada toplanmasına
dayanır. Zihnin konsantre olduğu bu nokta, soyut bir düşünce,
bir 'mandala', bir "yantra" (geometrik biçim), bir "koan"
(yanıtı "evet" ya da "hayır" ile karşılanamayan bilmecemsi Zen
soruları), bir "mantra" (ses, sözcük, cümle veya şarkı halinde), bir
mum alevi, solunum kontrolü veya bir başka şey olabilir. Konsantre
olunan şey hangi düşünce ya da hangi konuysa, dış uyaranlardan
etkilenmemeyi becererek ve zihne girmeye çalışan konu harici
fikirleri geri göndererek o konu üzerinde derin ve ayrıntılı bir
biçimde ve zorlanmadan düşünmek söz konusudur. Fakat konuyla ilgili
bilinmesi gerekli noktalar varsa, bunların zihinde biçimlenmesine
izin verilir. Böylece tek konudan ilham alınarak yeni şeyler
öğrenilebilir. Düşünce kendi konusunun dışına kaçmak eğilimini
gösterir göstermez, müdahale edilerek, sükunetle, ilk konuya yeniden
dönülür. Esas olan, konuyla ilgili yeni sezgileri alabilmek, henüz
bilinmeyen hakikat ve kavramların zihin alanında yer bulabilmelerini
sağlamaktır.

Meditasyon sırasında gözlerin kapalı olmasının daha iyi sonuç
verdiği bilinmektedir. Bir ses, bir sözcük, bir cümle veya bir şarkı
biçimindeki 'mantra'ların tekrarının, özellikle meditasyonun
sürekliliğini sağlayan monoton bir uyaran olması bakımından yararı
vardır. Değişik Şuur Halleri
Ayrıca, kimilerine göre, bazı mantralar ses titreşimleri yoluyla
yaratılan birtakım tesirlerle de meditasyoncuya yararlı olurlar
Mantralar dinlere göre ve bir üstadın öğrencisi hakkındaki
belirlemelerine göre değişirler. Meditasyoncu, düşünürken aklına
başka şeyler gelirse, sükunetle mantrasını tekrarlar ve ana konuya
geri döner. Kısaca, mantra bir anahtar gibi kullanılır. Mantra
 

2- "Bilinç ayrışması" olarak adlandırılan ikinci yöntem ise, ne olup
bittiğini tarafsız bir gözlemle izleme yöntemi olarak ifade
edilebilir. Bu yöntemin en tanınmış biçimi Zen'deki "zazen"
biçimidir. Bu ikinci yöntemin Uzakdoğu'da kullanılan bir başka
biçimi de şöyle açıklanır: Önceden kararlaştırılmış, konsantre
olunacak bir konu yoktur, zihnin düşüncesiz kalması, boş tutulması
gerekir. Meditasyon ilerledikçe zihni boş tutabilme süresi uzar. Bu

boşluk anında zihne ilham gelmesi sözkonusu olur. Zihne ilham
tarzında dolan tesir tekâmül düzeyi yüksek varlıklardan gelir.
zihnin sükunetle boş bırakılmasının amacı içte sezgisel olarak
beliren bu tesirlere yer ayırmaktır. Böyle sezgiler insana diğer
zamanlarda da gelmekle birlikte, meditasyon halinde daha kolay, daha
açık, daha güçlü ve daha orijinal haliyle gelirler. Fakat zihni boş
tutmaya dayalı yöntemin yeterince bilgi ve görgüye sahip olmadan
yapılması 'obsesyon' gibi büyük bir tehlikeyi davet eder.
Meditasyon günümüzde hemen hemen her ülkede uygulanmaktaysa da
kökeni ve en yaygın uygulandığı yer Doğu'dur. Doğu'da özellikle
mistisizm bünyesinde yer alan meditasyona kimileri mistik meditasyon
adını verirler. Doğu'daki mistik meditasyon genellikle inzivaya
çekilmenin, çileciliğin, sıkı perhiz gibi sert disiplin
uygulamalarının bulunduğu ortamlarda söz konusu olup, uzun süren
periyotlar halinde yapılırken, Batı'da meditasyon günlük yaşamın bir
parçası olarak ele alınır ve günde bir ya da iki kez, yaklaşık
yarımşar saatlik süreyle yapılır.


Batılı, meditasyonu genellikle şifa, streslerden kurtulma,
rahatlama, yaratıcılık, başarı, psişik güçlerini geliştirme, ilişki,
kendine güven duyma gibi amaçlarla yapmaktadır. Meditasyonun
Batı'daki biçimi Hinduizm ve Budizm kökenli tekniklerden türetilmiş
olup Batı'da 1960'lardan itibaren popülerlik kazanmıştır.
Budist meditasyon üçlü bir eğitim sistemi içerir: Arınma ("sila"),
konsantrasyon ("samadhi") ve idrak etme ("punna"). Öğrenci, işe
arınmayla başlar; sıkı bir çileci disiplini izler ve ardından,
duyumsal algılarının az çok farkında olmasına rağmen, dış
uyaranların düşüncesini etkilemesine izin vermeme becerisini öğrenir
ki, bu beceriyi kazanabilmiş olmaya "zihinsel olgunluk" ("sati")
denir.

Taoist meditasyonda solunum kontrolüne önem verilir ve meditasyon
birtakım aşamalara erişebilme ustalığı olarak kabul edilir. En ileri
aşama, soluk alıp vermenin söz konusu olmadığı, "cenin solunumu"
denilen aşamadır. Bu noktada nabız durur ve meditasyoncu Taoist
meditasyonun en aydınlık biçimi ve son hedefi olduğu
belirtilen "Büyük Sükunet" haliyle şuuru "aşar".
 
Tibet'in spritüel eğitim yolunda, meditasyon, algılayarak bilgi
edinme (okuma, çalışma ve okunanları dinleme), 'kontamplasyon' ve
meditasyon biçiminde üç adımlı bir sistemin üçüncü adımını
oluşturur. Öğrenci çaba harcayarak bilgi edindikten sonra,
öğrendikleri hakkında kontamplasyon yapar ve bunlardan çıkardığı
özetleri (ilke ve yasalarla ilgili öz bilgileri) şuuruna aktarır.
Yani önce çaba harcayarak bilgiyi öğrenme, sonra kontamplantasyonla
bilgiyi gözlemleme ve inceleme ve nihayet bunları "odaklayarak
özümleme" şeklinde üç aşamalı bir spritüel öğrenim söz konusudur.

Zen meditasyonunda ise amaç, insanın, ruhsal deneyimlerle, öz
varlığına ve yüksek şuuruna ulaşmasını sağlamaktır. Zen
meditasyonunda konsantrasyon objesi, kimi zaman, "koan" denilen,
yanıtı aranan, şiir biçimindeki bilmecelerdir.
Meditasyon uygulamalarına çeşitli biçimlerde, sufilik ve
Musevilik'te de rastlanır. "Transandantal Meditasyon" (TM) denilen
sistem ise, Hintli Maharishi Mahesh Yogi tarafından geliştirilmiş,
dünyaya tanıtılmış, kişisel mantraların kullanıldığı bir meditasyon
sistemidir. 1960'lı ve 70'li yıllarda Batı'da geniş bir izleyici
kitlesi edinmiştir.

Karaciğer Yağlanması ve Şeker Düşürücü Bitkiler

FaceBook  Twitter  

Zencefil

 

Asırlar boyu iyi bir besin ve ilaç olarak güvenle kullanılmıştır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Güçlü bir romatizma ilacıdır,

Sindirim sistemini düzenler,

Kanı sulandırır,

Zihin açıcıdır,

Bulantı kesicidir,

Anne sütünü artırır,

Sinir sistemini düzeltir.

Karaciğere Faydalı Besinler

 

Enginar:Özellikle karaciğerden başta azot olmak üzere toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Taze olarak da tüketilmelidir.

Devedikeni:
B
u bitki hem karaciğeri yeniler hem de enfeksiyonlara iyi gelir.

Hindiba:
Karaciğeri zehirli maddelerden arındırır ve hazmı kolaylaştırır. Yaprakları salata olarak, kökleri de kaynatılıp tüketilebilir.

Havuç:
İçerdiği antioxidanlar sayesinde karaciğeri temizler

ZERDEÇAL VE MEYAN KÖKÜ, kuşkonmaz, maydanoz, şalgam suyu, üzüm, zeytinyağı, ÇÖREK OTU

acıağaç
İştah açar, hazmı kolaylaştırır. Ateşi düşürür. Tükürük ifrazatını arttırır. Mide, bağırsak, karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Böbrek sancılarını keser, taşların düşürülmesine yardımcı olur. Bağırsak kurtlarını döker. Kanamaları durdurur. Haşarat kaçırıcı olarak da kullanılır. Fazla kullanılacak olursa; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma yapar.

badem
Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Böbrek, mesane ve tenasül yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağrılarını hafifletir.

kereviz
Kerevizde B vitamini, demir ve kireç vardır. Kereviz unutkanlığı ve sinir yorgunluğunu giderir, idrar söker, böbrek taş ve kumlarının düşürülmesine yardım eder, kan ve süt yapar, karaciğeri temizler. Şeker, yüksek tansiyon ve romatizma da da faydalıdır.

kestane
Kabuklarının suda kaynatılması ile elde edilen çay, ateş düşürür ve sinirleri yatıştırır. Meyvesi kasları kuvvetlendirir. Kan dolaşımını düzenler. Varis ve basur memelerinin meydana gelmesini önler. karaciğer yorgunluğu ve şişliğini geçirir. Kansızlığı giderir. Damar sertliği ve yüksek tansiyondan şikayet edenlerle, şeker hastaları yememelidir.

pancar
karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar. Kansızlığı giderir. Şeker hastalığı ve vereme karşı korur. Mide ve barsakları kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır.

patlıcan
Kansızlığı giderir. Karaciger ve pankreasın düzenli çalışmasını sağlar. Kilo vermeye yardımcı olur. Böbrek yanmaları ve ağrılarını keser. Sinirleri yatıştırır. Kalp çarpıntılarını giderir. Cilt hastalıkları, şeker, mide, barsak ve karaciğer hastalıkları aşırı derecede olanlar yememelidir.

turp
Böbreklerdeki mikropları öldürür. Kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. karaciğer şişliğini indirir. Sarılıkta faydalıdır. Safra taşlarının düşürülmesine yardımcıdır. Romatizma, siyatik astım ve bronşite faydalıdır.

zeytin
Zeytinyağı, safrayı artırır. karaciğeri çalıştırır. karaciğer ağrılarını keser. Sarılıkta faydalıdır. Yaprak ve kabukları yüksek tansiyonu düşürür. Kandaki şeker miktarını düşürür. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.

MİDE İÇİN melisa yapı, nane yağı iyi gelir

MAYDANOZ, LİMON VE SU BLENDERDANN GEÇİRİLİR, SABAHLARI AÇ KARNA İÇİLİR, 15 GÜN

Gastrit

Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Mide iltihabı veya mide nezlesi de denir. Hazırlayıcı nedenler : Ağır yemekler, fazla kuru veya sert yiyecekler, hamur işleri, tatlılar, acı ve baharatlı yiyecekler, alkol, fazla miktarda çay, kahve veya sigara içmek, yemek saatlerinin düzensiz olması, çabuk çabuk ve çiğnemeden yemek, fazla ilaç kullanmak, ateşli hastalıklar, karaciğer veya safra kesesi hastalıkları, kalp hastalıkları veya romatizmadır. Tedaviye başlamadan önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.
Belirtileri : Mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülür. Midenin üzerine bastırlınca da ağrı hissedilir. Bu belirtiler özellikle ilk bahar ve son bahar aylarında artar.
Tedavisi : Perhiz ve istirahat şarttır. Hastalığı doğuran nedenler ortadan kaldırılır. Hafif yiyecekler yenir. Aspirin gibi ilçlar kullanılmaz. Yemekler, yavaş yavaş ve çok çiğnenerek yenir. Ayrıca aşağıdaki reçeteler de uygulanır.
Tedavi için gerekli malzeme : Nane, su.
Hazırlanışı : 1 çay bardağı kaynak suya, 1 kahve kaşığı kuru nane konur. 10 dakika bekletilip süzülür. Yemeklerden sonra içilir.

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer, diyaframın hemen altında, sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilogram ağırlığında koyu kırmızı renkte yumuşak bir organdır. Yaşamak için gerekli olan bir çok kimyasal olay burada meydana gelir.
Karaciğerin görevi :
- Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı (1 litre) safra salgılar.
- Yağ, protein ve şeker metabolizmasını düzenler.
- Vücudun ısısını ayarlar.
- Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri yapar.
- Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolar. Kan miktarını ayarlar.
- Hormonların görevleri üzerinde etkili olur.
Karaciğer yukarıda belirtilen görevlerinden herhangi birini yapamaz hale gelecek olursa, çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bunların en önemlileri, karaciğer yetersizliği, karaciğer iltihaplanması, karaciğer sirozu, safra kesesi iltihabı ve safra kesesi taşıdır.
Karaciğer Hastalıklarının Ortak Belirtileri :
Hasta, sağ böğründe ağrı hisseder. Bağırsaklarında fazla miktarda gaz vardır. Karnı şişer, anüsten çıkan gaz pis kokar. Cilt rengi ve bazen de göz akı sararır. Yüzünde ve ellerinde çil gibi lekeler görülür. Hazımsızlıktan şikayet eder. Sabahları dilinde pas ve ağzında acılık hisseder. Nefesi de kokar. Sabah saatlerinde ensede ağrı hisseder. Çarpıntı, iştahsızlık vardır. İdrarın rengi sabahları sarı ve koyu, daha sonraki saatlerde ise, duru ve açıktır. Sık sık idrara gider. Baldır kasları ağrır. El ve ayaklarında şişlik görülür. Geceleri uyumak istemez. Görme ve işitme duyguları da zayıflar. Tedavi maksadıyla aşağıdaki reçeteler uygulanır.
Tedavi için gerekli malzeme : Zeytinyağı, limonsuyu.
Hazırlanışı : 1 çorba kaşığı saf zeytinyağına, 1 çorba kaşığı yeni sıkılmış limon suyu karıştırılır. Sabahları aç karnına içilir.

Saç Dökülmesi

Günde, normal olarak 80 saç kılı dökülür. Bundan fazla dökülme yaşın ilerlemiş olması, bazı ateşli hastalıklar, tiroid hastalıkları, kansızlık, verem, şeker hastalığı gibi bütün vücudu etkileyen hastalıklardan sonra görülür. Tıp dilinde alopesi adı verilen saç dökülmesi; basit saç dökülmesi ve pelad olmak üzere iki çeşittir. Saç dökülmesini önlemek ve saçları uzatmak amacıyla aşağıdaki reçeteler uygulanır.
Tedavi için gerekli malzeme : Yulaf sapı, su.
Hazırlanışı : Altı bardak suya 1 avuç yulaf sapı konur. 10 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür. Suyu ile saçlar yıkanır.

Siyatik

Üst bacağın arka kısmı, arka bacağın dış tarafı ve siyatik siniri boyunca yayılan ağrıya siyatik denir. Ağrı, bazen birdenbire gelir. Bazen de yavaş yavaş ilerler. Otururken, kalkarken, uzanırken hareketler zorlukla yapılır. Belkemiğinin aşağı bölgesi, hassastır. Ağrılar yürürken, öksürürken ve gerinirken daha da artar. Halk arasında sinir romatizması da denir. Nedeni, omurlar arasında kıkırdak disklerin yerinden oynaması, yani disk kayması, omurganın alt bölümünün iltihaplanmış veya zedelenmiş olması, dizkapağı iltihabı veya sinir iltihabıdır. Tedavinin ilk şartı yatak istirahatidir. Ayrıca yatak altına kalın bir tahta koymalı, iki yastıktan fazla da yastık kullanmamalıdır. Tedavi amacıyla aşağıdaki reçeteler kullanılır.
Tedavi için gerekli malzeme : Andızotu.
Hazırlanışı : İki adet andızotu kökü dövülüp, ağrılı yerlere sürülür. 3 saat sonra ılık suyla yıkanır.

Şeker Hastalığı

Vücudun şeker yakmasında ortaya çıkan bozukluğun neden olduğu bir hastalıktır. Tıp dilinde diabet denir. Pankreas, kandaki şeker miktarını kontrol eden ve adına insülin denilen bir madde salgılar. Pankreas bu görevini yerine getirmezse, kandaki fazla şeker, karaciğere depo edilir. Aç karnına alınan 100 gram kanda 80 miligram şeker vardır. Bu miktar yemekten 1-2 saat sonra 140 miligrama kadar yükselir. Kandaki şeker miktarı hastalığın durumuna göre aşağıdaki gibi tespit edilir.
Şeker durumu Açken Yemekten 1-2 saat sonra :
- Normal kimselerde 80 mg. 140 mg.
- Orta derecede 130 mg. 190 mg.
- Ağır derecede 160 mg. 215 mg.
İki çeşit şeker hastalığı vardır.
- Şekersiz Diabet :
Hipofiz bezinin arka tarafından salgılanan antidiüretik hormonun yetmezliği sonucu ortaya çıkan bu çeşit şeker hastalığına, tıp dilinde diabetes insipidus denir.
- Şekerli Diabet :
Pankreasın salgıladığı insülin yetmezliği sonucu ortaya çıkan bu çeşit şeker hastalığına, tıp dilinde diabetes mellitus denir.
Şeker hastalığını doğuran nedenler dengesiz beslenme, şişmanlık veya sinir bozukluğudur. Bazı kimselerde de irsiyet önemli bir rol oynar. Hastalığın başlangıcında çok yemek ve su içmek ihtiyacı vardır. İdrar miktarı da artar. Kadınların idrar yapma yerlerinde kaşıntı vardır. Ayrıca devamlı yorgunluk hali görülür. İleri safhada devamlı baş ağrısı, el ve ayak titremeleri, iştahsızlık, aseton kokusuna benzer nefes kokusu, ter kokusu, adele krampları, hafıza zayıflığı, kısmi veya tam felç, iyileşmeyen yaralar ve uykuda sayıklama görülür. Şeker hastalığı tedavi edilmezse sonuç damar sertliği, kalp yetmezliği, göğüs anjini, görme zayıflığı, katarakt, karaciğer hastalıkları, siroz olabilir.
İki çeşit şeker koması vardır.
- Diabetik Koma :
Daha ziyade şeker hastalarında görülür. Nedeni, insülin verme zamanını geçirmek, gerektiğinden az miktarda insülin vermek, bağırsak iltihabı, bademcik iltihabı, grip veya iyileşmeyen yaralardır.
- Şeker Eksikliği Koması :
Tıp dilinde hipoglisemi adı verilen bu çeşit koma, terleme, titreme, çırpınma huzursuzluk, şiddetli açlık, ve aşırı duygusallıkla başlar. Nedeni, fazla miktarda insülin vermek veya çok miktarda karbonhidratlı yiyeceklerle beslenmektir.
Şeker hastaları haftada en az iki kere ılık banyo yapmalıdır ve sonra da vücutlarının her tarafını ılık bir havlu ile ovmalıdır. Kabız veya ishal olmamalıdırlar. Perhiz yapmalıdırlar. Erken yatıp erken kalkmalıdırlar. Ağız, boğaz ve diş sağlığına aşırı özen göstermelidirler. Masaj, beden hareketleri ve açık havada yürüyüşü ihmal etmemelidirler. Tedavi amacıyla aşağıdaki reçeteler uygulanır.
Tedavi için gerekli malzeme : Karadut, su.
Hazırlanışı : Beş çorba kaşığı karadut ezilip, suyu çıkarılır. Yemeklerden 10 dakika önce, 1 su bardağı suya 10 damla konup içilir.

MERCİMEK, BÖĞÜRTLEN, PATATES, ŞALGAM SUYU, YER ELMASI,

SARIMSAK LİMON İKSİRİ

 

 

Gençlik iksiri:

yalnizca sarmisak ve limon..

Bir alinti:
"Çok yakin bir dostum
ile karlar içinde yürürken benim yazmam için önemli açiklamalarda bulundu.
Babasinin 'koroner by-pass' ile üç damari degisecekken birazdan anlatacagim
IKSIR sayesinde yüzde 100 tikali olan damarlari açilir... Doktorlar hayretlerini
gizleyemezler!.. 'Bu iksiri ilk Rus doktorlari bulmus' dedi. Ben de
'Insani
heyecanlandirma da anlat' dedim. O da anlatti... Neyi mi? Temmuz-Agustos
aylari arasinda beyaz ve pembemsi renkli çiçekler açan, vatani Orta Asya olan,
eski Misirlilar'in 3 bin yil önce kullandiklari A, B1, C, E vitamini yüklü bir
ecza deposunu yani; Sarimsak ya da sarmisak (Allium sativum) ' i... Babasi
yaslidir, dostumun. Gögüs agrilari siddetlenmistir. Dört saat sürecek ameliyati
kaldiramaz gözüyle baktiklari için umutlarini kesmislerdir ailecek...
Bir
arkadasi 'Ameliyat öncesi bir de bunu deneyin' der. Onlar da denerler... Iste o
sihirli iksirin terkibi:

 

Sihirli iksir (tarifi)

 

2 litre limon suyu, 40 dis
orta boy soyulmus ve ezilmis sarimsak, agzi siki kapanan bir kavanoza koyup
üzeri koyu renkli kagit ve bezle kapatilir.
Normal oda sicakliginda 25 gün
boyunca her gün çalkalanarak saklanir.

 

Sarimsaklar iyice eriyince 25
günün sonunda kavanozu açip her sabah aç karnina yarim veya içilebiliyorsa bir
çay bardagi içilir. Kavanoz bitene kadar içilecek, kapagi hep kapali olacak,
içine asla su, seker vs. karistirilmayacak.

Bu karisimi içtikten sonra en
az yarim saat bir sey yiyip içilmeyecek..
Yarim saat geçtikten sonra kahvalti
yapilacak. Mümkünse her sabah ayni saatlerde içilecek.

Iksirin yararlari:
Eski dostumdan bu bilgileri aldiktan sonra bu karisim ile
ilgili yaptigim arastirmada karsima çikan denenmis sonuçlar ise
söyleydi:

1- Tüm damar iltahaplarini (vaskulit) tedavi ediyor, tikanan
damarlari açiyor, damar sertligini ve hipertansiyonu önlüyor.

2- Kolesterol ve lipiti düsürüyor, zararli yaglarin yakilmasini sagliyor, kilo
verdiriyor, (bazal metabolizmayi hizlandirip yaglarin yakilmasini sagladigi için
istahi da açiyor, bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor!..) sekeri düsürüyor,
pankreasin kendisini yenilemesini sagliyor.

3- Böbrek ve safra taslarini eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki siskinlik ve tüm dokulardan
ödemi kaldiriyor.

4- Helycobacter pylori adli ülser mikrobunu
öldürerek mide ve on iki parmak bagirsagi ülserlerinin tedavisini
yapiyor.

5- Tüm romatizmal iltahabi önleyip, her türlü romatizmal
agrilari dindiriyor, kireçlenmeyi önlüyor, eklem düzeylerinin yenilenmesini
sagliyor, her türlü agriyi kesiyor.

6- Beyin hücreleri ve tüm sinir sisteminin yenilenmesini sagliyor, sinirdeki aksiyon potansiyelini
düzenleyip ileri-refleks hizini arttiriyor, felçlere ve vertigoya fayda veriyor.

7-Vücudun bagisiklik sistemini son derece kuvvetlendiriyor ve her türlü allerjiyi özellikle damarsal kökenli ve strese bagli cilt allerjilerini kökünden kesiyor, kansere karsi tüm vücudu koruyor...

 

8-Sariliga da cok iyi gelir.

Evet ilk kez Rus doktorlarin buldugu simdi ABD'de uygulanmaya baslanan ve de tipta devrim yaratacagi söylenen GENÇLIK IKSIRI iste böyle sevgili okurlar... BEN DIYORUM KI; DENEMEKTE YARAR VAR...

 

Şeker Düşürücü – Yabani Hindibağa

Yabani Hindibağa – Şeker Düşürücü

İlacın Latince Adı: Cichorium IntybusTürü: BitkiHastalık: Şeker düşürücüTedavi: Yabani hindiba,zeytin yaprağıyla beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.Yan Tesiri: Normalde herhangi bir yan tesiri yoktur.Önemli Notlar: Yabani Hindi bağı karaciğer dostudur. Marul, tere maydonuz olan yeşil sebze mönünüze eklerseneiz istifade edersiniz.İçindekiler:Acı Maddeler, Cichoriin, Lactin, Intybin, kauçuk, İnulin, Glikozidler, yağ, Albümin, Madeni tuzlar, b.

Devamını Okuyun Şeker Düşürücü – Yabani Hindibağa

April 6th, 2010 | Tags: Acı Maddeler, Albümin, Amino Asidler, B. C.P.K Vitamini, Cichoriin, Glikozidler, İntybin, İnulin, Karbonhidratlar, Kauçuk, Lactin, Madeni Tuzlar, Yağ | Katagorisi: Şeker Düşürücü | Yorum Yaz

Şeker Düşürücü – Kuşkonmaz

Kuşkonmaz – Şeker Düşürücü

İlacın Latince Adı: Türü: BitkiHastalık: Şeker düşürücüTedavi: Kuşkomaz kökü kaynatılıp birer çay bardağı içilmeye devam edilir.Yan Tesiri: Önemli Notlar: İçindekiler:

Kuşkonmazın Faydaları

Böbrek Rahatsızlıkları – Kuşkonmaz

Dalak – Kuşkonmaz

Göz Rahatsızlığı – Kuşkonmaz

Kalp Rahatsızlığı – Kuşkonmaz

Kansızlık – Kuşkonmaz

Karaciğer – Kuşkonmaz

Kuvvet Verici – Kuşkonmaz

Solunum Yolları – Kuşkonmaz

Şeker Düşürücü – Kuşkonmaz

Bu Sayfaya Gelen Aramalar:kuşkonmaz şekerkuskonmaz gaz yaparmikuşkonmaz

Devamını Okuyun Şeker Düşürücü – Kuşkonmaz

April 4th, 2010 | Tags: Dalak, kuvvet, solunum | Katagorisi: Şeker Düşürücü | Yorum Yaz

Şeker Düşürücü – Keçi Sedef Otu

Keçi Sedef Otu – Şeker Düşürücü

İlacın Latince Adı: Türü: OtHastalık: Şeker düşürücüTedavi: Keçi sedefotu, zeytin yaprağıyla kaynatılıp balla tatlandıralarak içilmeye devam edilir.Yan Tesiri: Önemli Notlar: İçindekiler:

Keçi Sedef Otunun Faydaları

Anne Sütünü Arttırıcı – Keçi Sedef Otu

Şeker Düşürücü – Keçi Sedef Otu

Bu Sayfaya Gelen Aramalar:keci ayagi otukeçi sedef otukeçi sedef otu fiyatıkeçi sedefotusedef otu

April 3rd, 2010 | Tags: latince, Otu, Sedef | Katagorisi: Şeker Düşürücü | Yorum Yaz

Şeker Düşürücü – Hıyar

Hıyar – Şeker Düşürücü

İlacın Latince Adı: Cucumis SativusTürü: SebzeHastalık: Şeker düşürücüTedavi: Hıyar yemek şekeri düşürür.Yan Tesiri: Normalde herhangi bir yan tesiri yoktur.Önemli Notlar: Salatalık olarak da bilinir. Berdi (soğuk) gıdalardan olduğu için hurma veya balla yenmesi daha isabetli olur. Hormonsuz sarı hıyar karaciğerin dostu, sarılığın ilacıdır. Susadıkça cacık yiyin, hıyar

Devamını Okuyun Şeker Düşürücü – Hıyar

April 3rd, 2010 | Tags: Azotlu Bileşikler, B Vitamini, Balgam, balla, C Vitamini, cucumis, Karbonhidratlar, kurtlar, notlar, Yağ, yan, yemek | Katagorisi: Şeker Düşürücü | Yorum Yaz

 

 

İyi Bir Uyku İçin Gerekli 10 Sihirli Yiyecek

FaceBook  Twitter  

İyi Bir Uyku İçin Gerekli 10 Sihirli Yiyecek

Editör: Ozan Vural
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

7-8 saatlik deliksiz bir uykunun sırrını size açıklıyoruz: Yatmadan yaklaşık 1.5 saat önce mutfağa dalın.

Ancak öyle her bulduğunuzu yiyeceksiniz gibi bir yanlışa kapılmadan dalın… Yaklaşık 200 kalori civarındaki bazı sihirli yiyecekler ile hem sindirim sisteminizi yormamış olursunuz, hem de kaslarınızı gevşetip, sakinleşirsiniz.Serotonin ve melatonin hormonları sayesinde ise deliksiz bir uykuya kavuşursunuz. Aşağıdaki listeden 1 veya 2 adedi geçmeyecek şekilde dilediğiniz seçimi yapmakta özgürsünüz!

1: Muz
Açık olarak söylemek gerekirse sarı bir poşet içindeki uyku hapları olarak adlandırabiliriz. Seratonin ve melatonin dışında aynı zamanda magnezyum içeren bu meyve, kaslarınızı gevşetip sizi rahatlatır.

2: Papatya Çayı
Sizi yatağa huzurlu bir şekilde yatıracak bir çaydan bahsediyoruz. Sakinleştirici özelliği sayesinde papatya çayı , kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehiridir.

3: Ilık Süt
Evet çok duyduğunuzu biliyoruz…Fakat bu bir mit değil, gerçektir. Süt içeriğinde bulunan ve tripsin etkisiyle serbestlenen ve organizma için gerekli bir aminoasit olan triptofan sayesinde beyniniz yatışır ve daha sağlıklı bir uykuya dalarsınız. Elbette ki sıcak sütün yıllardır duyduğumuz birçok iyileştirici özelliği sayesinde psikolojik bir etkileşim de duyabilirsiniz.

4: Bal
Bitki çayınızın veya ılık sütünüzün içine atacağınız bir çay kaşığı kadar balın etkileri hiç de göründüğü kadar küçük değildir. İçeriğindeki şeker her ne kadar vücudu hareketlendirmeye niyetlense de, az miktarda glikoz oreksine dur işareti yapar. Oreksin son zamanlarda keşfedilmiş ve beyni hareketlinderen bir nörotransmiterdir.

5: Patates
Az miktarda fırında pişirlmiş patatesin iyi bir gece uykusuna yardımcı olabileceğini pek sık duymadığınızı biliyoruz. Midenizi yormayacağı gibi, içeriğindeki tripofan sayesinde asit seviyesini düşürür. Etkiyi daha da artırmak için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz.

6: Yulaf Unu
Yulaf içeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ilaçlarındandır. Bir miktar Akçaağaç şerbetiyle karıştırsanız hem de lezzeti ile sizi büyüleyecektir.

7: Badem
Bir avuç kalp dostu bu yemişlerden yediğiniz takdirde, sizi tatlı bir şekerlemeye götüren yolculukta en büyük yardımcınızı bulmuş olacaksınız. Hem tripofan içeriği hem de uygun ölçüde içerdiği kalsiyum sayesinde kaslarınızın rahatlamasına yarar.

8: Keten Tohumu
Hayat bazen ters gittiğinde ve siz de kendinizi kötü hissettiğinizde, 2 kaşık keten tohumunun sizlere yardımcı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Süt veya yoğurt içine katabileceğiniz keten tohumu, omega 3 yağ asitleri açısından zengindir ve doğal bir moral verici etkisi bulunmaktadır.

9: Kepek Ekmeği
Bal kattığınız çayınız ile birlikte yiyeceğiniz bir ince dilim kepek ekmeği, vücuttaki insülinin biraz serbest kalmasına ve tripofan ile seratonininize ‘’uyku vakti’’ mesajını yollamasını sağlamaktadır.

10: Hindi
Yılbaşını unutun. Güzel bir uykunun 2-3 saat öncesi, bir ince dilim kepek ekmeği üzerine koyacağınız küçük bir parça haşlanmış hindi eti yararlı olacaktır. İçeriğindeki tripofan sayesinde midenizde çok miktarda protein olmadığı zamanlarda bile sizi rahatlatır.

18.09.2007 11:59:00

 

Hastalıkların Zihinsel Nedenleri

FaceBook  Twitter  

SORUN

OLASI NEDEN

YENİ DÜŞÜNCE MODELİ

Apse

Başlamış bir olayı düşünür durursak süreci durdururuz

Hayatın akışına güveniyorum . Güvencedeyim

Kazalar

İsteğini dile getirememe.Otoriteye karşı çıkma isteği.Şiddete inanmak

Bunu yaratan düşünceyi aşıyorum . Huzurluyum , değerliyim

 

Apse

İncinme , küçüksenme ,intikam duyguları içinde dönüp durma

Düşüncelerimin özgürleşmesine izin veriyorum . Geçmiş bitti , huzurluyum

Ağrılar , sızılar

Sevgiye hasret çekmek . Dokunulmayı özlemek

Kendimi seviyorum ve onaylıyorum . Sevecen ve sevilen biriyim

Sivilce

Kendini kabul etmeme  Kendinden hoşnut olmama

Hayatın kutsal ifadesiyim .Kendimi şu anda olduğu gibi seviyor ve onaylıyorum

Bağımlılıklar

Kendinden kaçmak . Korku . Kendini sevmeyi bilmemek

Artık harikuladeliğimi biliyorum . Kendimi seviyor ve onaylıyorum .

Adison Hastalığı

Derin boyutta duygusal yoksunluk

Bedenimin , düşüncelerimin , duygularımın bakımını sevgi ile yapıyorum

Adrenalin Sorunları

Yenilme duygus . Endişe . Kendine aldırış etmeme

Kendimi seviyorum ve onaylıyorum . Kendime bakma isteği duyuyorum

Yaşlılık Sorunları

Toplumsal inançlar . Eski düşünceler . Kendim olma korkusu . Şimdiyi reddetme

Her yaşta kendimi seviyor ve onaylıyorum . Hayatın her anı güzel

AIDS

Kendini reddetmek , cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu

Hayatın kutsal ve görkemli bir ifadesiyim . Cinselliğimden haz duyuyorum . Kendimi seviyorum

Alkolizm

Ne yayarı var ?

Yararsızlık , suçluluk , yetersizlik duygusu . Kendini reddetme

Şu anda yaşıyorum . Her an yeni bir an . Özdeğerimi görmeyi seçiyorum . Kendimi seviyor ve onaylıyorum .

Anksiyete (Kaygı )

Hayatın akışına ,Gidişatına güven duymamak .

Kendimi seviyorum ve onaylıyorum . Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum

Apati

Duygulara izin vermemek . Kendini ölü gibi hissetmek . Korku .

Duygularıma izin veriyorum . Kendimi hayata açıyorum . Yaşam deneyimlerine hazırım

Apandisit

Korku . Yaşam korkusu . İyi şeylerin akışını engelleme

Güvendeyim .  Kendimi gevşetiyor ve Hayatın zevkle akışına izin veriyorum

 

İştah          -Fazla

Korku . Korunma ihtiyacı Duyguları yargılama

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Güvendeyim  Hayat zevk ve güven dolu

İştah          -Az

Korku .  Kendini koruma .Hayata güvenmeme

Kendimi seviyor ve onaylıyorum  . Duygularım normal ve kabul edilebilir

Kollar

Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği

Yaşadıklarımı kolaylıkla ve zevkle ,severek kucaklıyorum

Arteri Osklorz

Direnme , gerginlik , katılaşmış düşünceler . İyiyi görmeyi reddetmek

Hayata ve haza tamamen açığım . Hayata sevgi ile bakmayı seçiyorum

Artrit

Sevilmediğini hissetmek , Eleştirilmek , kırgınlık

Sevgiyim .Kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum . Başkarına sevgi ile bakıyorum

Arteri

Yaşam sevincini taşıyan damarlar

Yaşam sevinci ile doluyum . Kalbimin her atışındada tüm bedenime yayılıyor

Astım

Nefes almaya hali olmamak . Boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı

Hyatımın sorumluluğunu üstlenme güvenini duyuyorum . Özgür olmayı seçiyorum .

Astım Nöbeti

Korku . Hayata güvenmemek. Çocuklukta takılıp kalmak

Büyümekten korkmuyorum . Hayatıma ve kendime güveniyorum

Bebek Astımı

Yaşam korkusu . Doğmaktan duyulan pişmanlık

Bu çocuk güven dolu bir ortamda seviliyor . Beklenilen ve değer verilen bir çocuksun

Madura ayağı

Dışlanmaktan dolayı çaresizlik duygusu .İleri adım atamama

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . İlerlemek için kendime izin veriyorum

Sırt Sorunları      -Üst

Duygusal destek yoksunluğu . Sevilmediğini hissetmene . Sevgiyi göstermemek

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Yaşam beni destekliyor ve seviyor

                           -Orta

Suçluluk . Sırta bine  yük altında ezilmek .

 

Geçmişi bırakıyorum . Hayatta ileri doğru yol almayı seçiyorum .

                           -Alt

Parasızlık korkusu . Ekonomik destekten yoksunluk

Hayatın kendisine güveniyorum . İhtiyacım olan her şey daima karşılanıyor .

Alerjiler

Kime alerji oluyorsun ; Kendi gücünü reddetmek

Dünya güvenli ve dostça . Güvencedeyim . Hayatta barış içerisindeyim

Alzheimer

Yaşamı terk etmeme arzusu . Yaşamı olduğu gibi kabul etmemek

Her şey doğru zaman ve mekan sıralaması içinde gelişiyor . Her şey olması gerektiği gibi oluyor.

 

 

 

 

Amnezi

Korku . Hayattan kaçış . Kendi ayakları üzerinde duramamak .

Hayatın her alanında zevk alacağım çok şey var . Hayatı seviyorum . Hayatta ileri doğru adımları kolaylıkla atıyorum

Anemi

“ Evet - Ama “ yaklaşımı . Haz yoksunluğu . Yaşam korkusu .Yeterli olamama duygusu

Hayatın her alanında zevk alacağım çok şey var . Hayatı seviyorum

Ayak bileği

Hareket ve yol belirlemeyi temsil ediyor

Hayatta ileri doğru adımları kolaylıkla atıyorum .

Anoreksi

Hayatı ret etmek . Aşırı korku  . Kendinden nefret ve kendini reddetmek

Olduğum gibiyim . Olduğum gibi olmaktan mutluyum . Yaşamayı seçiyorum . Hazzı ve kendimi kabul etmeyi seçiyorum . 

Anüs

Atma  , boşaltma noktası

İhtiyaç duymadıklarımı kolaylıkla ve rahatlıkla atıyorum

Anüs Kanaması

Kızgınlık ve öfke

Hayatın akışına güveniyorum . Doğru ve yararlı adımlar atıyorum

Anüs Apsesi

Bırakmak ve bırakmak istenilen şeyi bırakmamaktan dolayı kızgınlık

Bıraktığımda güvendeyim . Sadece ihtiyacım olmayan şeyleri atıyorum .

Anüs Fistula

Gereksiz şeyleri kısmen tutarak atmak

Sevgi ile ve geçmişi tümü ile özgür bırakıyorum . Özgürüm . Sevgiyim

Anüs Kaşınma

Geçmiş hakkında duyulan suçluluk , pişmanlık

Geçmiş geride kaldı . Şimdi kendimi sevmeli ve onaylamayı seçiyorum

Nefes Kokması

Kızgınlık ve intikam dolu düşünceler

Geçmişe sevgi ile sünger çekiyorum . Sadece sevgiyi dile getiriyorum

Denge Kaybı

Dağınık düşünceler

Hayatım olduğu gibi mükemmel  ve güvenli . Her şey iyi ve güzel

Kellik

Korku , gerginlik , her şeyi kontrol altında tutma isteği

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Hayata güveniyorum

Yatağı ıslatma

Ebeveyn korkusu . Genellikle baba

Bu çocuğa sevgi ,şefkat ve anlayışla bakıyorum

Geğirme

Korku . Hayatı çabucak yutmaya çalışmak.

Yapmam gereken her şeyin yeri ve zamanı var . Huzurluyum

Doğuştan gelen sakatlıklar

Böyle gelmeyi siz seçtiniz . Ailemizi biz seçeriz

Her deneyim gelişim sürecimiz için mükemmel . Olduğum gibi olmaktan huzurluyum ve mutluyum

Siyah noktalar

Kirli ve sevgisiz hissetmek

Kendimi seviyor ve ınaylıyorum

İdrar sorunları

Endişe . Eski düşüncelere saplanma . Bıkkınlık

Eskiyi hayatımda kolayca bırakıyor ve yeniye yer veriyorum.

Kanama

Haz alma duygusunu yitirmek . Kızgınlık .

Hayatın mükemmel ritmi içinde haz alıp veriyorum

Diş eti kanamaları

Hayatta almış olduğum kararlardan haz duymam

Aldığım kararların doğruluğuna güveniyorum . Huzurluyum

Uçuk ve kabarcık

Kırgınlık . Duygusal korunma yoksunluğu

Hayatın akışına e her deneyime kolaylıkla uyum sağlıyorum

Kan

Bedende hazzı  temsil eder . Özgürce akar

Hayatın mükemmel ritmi içinde haz alıp veriyorum

Kan Sorunları

Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin dolaşamaması

Sevinç verici düşünceler içimde özgürce dolaşıyor

Kansızlık Bk ; Anemi

 

 

Kan Pıhtılaşması

Haz duymaya kapalı olmak

İçimde yeni bir hayat uyanıyor

Beden Korkusu

Korku . Kendinden hoşlanmamak . İnsanlardan korkmak .

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Güven duyuyorum

Yanma

Kızgınlık . Küplere binmek

Sevgi ve coşku doluyum

Kemikler

Evrenin temel yapısını temsil ediyor .

Dengeli ve sağlam yapılıyım

Kemik sorunları    -Kırılma

Otoriteye karşı tepki

Dünyamda kendimin efendisiyim . Düşüncelerim yalnız bana ait .

Kemik Deformasyonu

Zihinsel gerginlik ve baskı .Kasların ve düşüncenin özgürlüğünü kaybemesi

Hayat nefesini dolu dolu içime çekiyorum . Hayatın akışına güveniyorum

Bağırsaklar

Dışkının atılmasını sağlıyor

Bırak gitsin

Beyin Tümörü

Bilgisayar ve santralini temsil ediyor

Zihnimin sevecen operetörüyüm

Göğüsler

Annelik ve şefkat

Mükemmel bir denge içerisinde besleniyor ve besliyorum

Göğüs Sorunlar ; Kist ,Yumru , Ağrı

Aşırı annelik .Aşırı tahakkum . Yaşamdan beslenmeyi engellemek

Kendim olmaktan özgürüm . Başkalarının da özgür olmalarına saygı duyuyorum . Herkes büyüyüp gelişmeli

Nefes

Hyatı içimizde hissetme yeteneği

Hayatı seviyorum

Bright

Hiçbir şeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek

Hayatı dolu ve özgürce yaşama en doğal hakkım . Sevilmeye layığım . Hayatı dopdolu  yaşamayı seçiyorum

Çürükler

Yşamda küçük engeller . Kendini cezalandırmak

Kendimi seviyor ve kendime saygı duyuyorum . Kendime sevecen davranıyorum

 

 

Yanıklar

Kızgınlık . Alev alev hem de . Öfke

İçimde ve çevremde barış ve uyum yaratıyorum . İyi hissetmeyi hak ediyorum

Kaba etler (Butlar )

Gücü temsil . Burakarın gevşekliği güç kayıbı

Gücümü akıllıca kullanıyorum . Güçlüyüm . Güven doluyum .

Nasırlar

Katılaşmış kavram ve düşünceler . Somut korkular

Yeni düşünce ve yolları görmek ve denemek  güvenli . Yeni yollara açığım .

Kanser

Derin ACI . Uzun süre taşınan kırgınlık . Sır ve hüzün bedeni kemiriyor . Nefreti içine gömmek

Geçmişle ilgili her şeyi sevgi ile affediyorum . Yaşamı mutlulukla doldurmayı seçiyorum . Kendimi seviyorum

Kandidia

Aşırı öfke ve düş kırıklığı . Kendini parçalanmış hissetmek . Tahakkumcu ve ilişkilere güvenmeyen alıcı bir kişilik

Hayatta en iyi şeylere layığım . Kendime ve başlkalrına değer veriyor , saygı duyuyor ve seviyorum

Çıban , Şirpençe

Bize yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklar , öfke

Geçmişi bırakıyor ve hayatımın her alanını iyileştirmek için kendime zaman tanıyorum

Pamukçuk

Dudaklardan dökülmesi engellenene , çirkin ,suçlayıcı sözcükler

Sevgi dolu dünyamda yalnız sevinç dolu deneyimler yaratıyorum .

Araba tutması

Korku . Tutsaklık .Tuzağa düşme korkusu

Zaman ve mekan içerisinde kolaylıkla ilerliyorum . Sevgi çepeçevre beni kuşatıyor

Katarakt

Geleceği olumlu görmemek , karanlık gelecek

Hayat sonsuz ve haz dolu . Her ana heyecana yaklaşıyorum .

Selülit

Çocukluk acılarına takılı kalmak  Geçmişteki kötülükleri unutamamak . İlerlemekte zorlanmak . Kendi yolunu çizme korkusu

Herkesi affediyorum .Kendimi ve tüm geçmiş acılarımı da . Özgürüm ...

Çocuk hastalıkları

Takvime ,toplumsal kurallara ve sahte yasaklara duyulan inanç . Etraftaki yetişkinmlerin çocukça davranışları

Bu çocuk kutsal sevgi ve korunma ile kutsanmış . Zihinsel barışıklık talep ediyoruz.

Ürperme

Zihinsel kasılma . Geriye çekilme . Uzaklaşma arzusu . Beni yalnız bırak

Her zaman emniyette ve güven içerisindeyim . Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor .

Kolestrol

Haz kanalarının tıkanması . Haz alma korkusu

Hayatı sevmeyi seçiyorum . Haz kanallrım ardına kadar açık

Kronik Hastalıklar

Değişimi reddetmek . Gelecekten korkmak . Güvensizlik hissi

Gelişme ve değişmeye hazırım . İçimde ve çevremde berrak uyum var

 

 

 

Soğuk Algınlığı

Aynı anda çok şeyin olması . Zihinsel karışıklık . Küçük incinmeler . Her kış üç kez soğuk algınlığına yakalanırım türü inançlar

Gevşemeye ve düşüncelerimin berraklaşmasına izin veriyorum .  İçimde ve çevremde berrak uyum var

Anfizem

Yaşam Korkusu . Kendini yaşamaya layık bulmamak

Dolu ve özgürce yaşamak en doğal hakkım . Hayatı ve kendimi seviyorum

Epilepsi (Sara)

Eziyet çekme . Hayatı reddediş . Büyük mücadele duygusu , kendine yönelik şiddet

Hayatı sonsuz ve haz dolu olarak görmeyi seçiyorum

Gözler

Hayatta gördüğü şeylerden hoşlanmamak

Görmekten hoşlanacağım bir hayatı yaratıyorum .

Göz Sorunları

Astigmat ; Kendini olduğu gibi görme korkusu

Kendi güzelliğimi ve görkemimi görmeyi seçiyorum .

Katarakt

Geleceği karanlık görmek

Hayat sonsuz ve haz doludur

Çocuklar

Ailede olan biteni görmek istememek

Bu çocuğu mutluluk ve güzellik kutluyor

Şaşılık

Aynı anda zıt amaçların olması

Gördüğüm bana güven veriyor

Hipermetrop

Aynı anda yaşanılanların değişebileceğini bilmemek ve korkmak

Şimdi ve buradayım .Güvende olduğumu görüyorum

Miyop

Gelecek korkusu

Kutsal hayatın rehberliğine güveniyorum

Glakoma

Taşlaşmış affetmezlik

Sevgi ve şefkatle bakıyorum

Yüz

Dünyaya gösterdiğimiz tepkiyi temsil ediyor

Kendimi olduğu gibi ifade ediyorum

Bayılmak

Korku . baş edememek

Hayatımda her şeyle baş etmeye gücüm var

Şişmanlık

Korunma isteği . Aşırı duyarlılık

Kutsal sevgi ile korunuyorum ve güven duyuyorum

Bitkinlik

Can sıkıntısı . Yaptığı işi sevmemek

Hayattan coşku duyuyorum . Enerji ve coşku ile doluyum

Ayaklar

Kendimizi ,başkalarını ,hayatı anlama kapasitesi

Anlayışım geliyor . Gelişen dünyaya ayak uyduruyorum

Kadın Sorunları

Kendini ,dişiliğini , dişilik prensiplerini reddetmek

Kadın olduğum için mutluyum . Bedenimi seviyorum

Fıbroid ,Tümör

Eşe derin kırgınlık duymak ve beslemek .Kadınlığa darbe

Bu deneyimi bana çeken kalıptan kurtarıyorum

Parmak

Baş ;Akıl ve endişe simgesi

Hayatın ayrıntıları ile barışdayım

İşaret Parmağı

Ego ve korku

Zihnim dingin

Orta Parmak

Kızgınlık ve cinsellik

Cinselliğimle barışdayım

Yüzük Parmağı

Birlikte olma ve üzüntü

Sevecen ve huzurluyum

Küçük Parmak

Aile ye sahte bir özgörünüm verme çabası

Hayat ailesinde olduğum gibi görünüyorum

 

 

Frijikolik

Korku . Hazdan korku . Cinsellik kötü .Duyarsız eş

Bedenimden zevk duyarken güvencedeyim . Kadınlıktan mutululuk alıyorum

Safra taşı

Katı düşünceler . Lanetlemeler . Gurur

Geçmişi arkada bırakmayı seçiyorum

Kangren

Marazi düşünceler .Zehirli düşüncelerin sevinci boğması

Şimdi uyumlu düşünceleri seçiyorum

Gastat

Uzun süreli karasızlık

Kendimi seviyor ve onaylıyorum

Guatr

Üzerindeki baskılara duyulan nefret . Doyumsuzluk

Hayatımın tek gücü ve otoritesiyim . Kendimim ve özgürüm

Gut

Tahakkum etme ihtiyacı , sabırsızlık , Kızgınlık

Kendim ve başları ile barışığım , huzurluyum

Diş eti Sorunları

Kararları kesinleştirememe . Hayata karşı güvensizlik

Kararlıyım .Kendimi sevgi ile destekliyorum ve kararlarımı uyguluyorum

Saman Nezlesi

Duygusal tıkanma . Zaman arayışı . Suçluluk

Hayatın bütünü ile birim . Her zaman hayata güveniyorum

Baş Ağrısı

Değersizlik duygusu . Korku .Kendini eleştirme

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Yaptıklarımı sevgi ile onaylıyorum .

Kalp

Sevi – Güven

Sevgi ritmi ile artar

Kalp Sorunları

Uzun süreli duygusal sorun . Hazsızlık , sres , zorluk

Düşünce , beden ve deneyimlerim ,coşku , haz ,mutlulukla doluyor

Kalp Krizi

Hazzı , para ve pozisyon ile feda etmek

Benim için önce sevgi gelir . Hayattan haz almayı seçiyorum

Hemeroid

Geçmişe duyulan kızgınlık . Geçmişin sorunları hakkında ezilme

Yapmak istediğim her şeye zamanım var . Sevgisiz olan her şeyi bırakıyorum

Hepatit

Değişime direnç , korku ,kızgınlık , nefret .Karaciğer ; Öfke ve gazabın merkezi

Düşüncelerim arınmış ve özgürdür . Geçmişi bırakıyor ve yeniye yöneliyorum .

Fıtık

Zedelenmiş ilişkiler , Gerginlik , yanlış şekilde yaratıcı ifadeler

Kendimi seviyor ve onaylıyorum . Kendim olmakla özgürüm

Herpes

Cinselliğin ayıp olduğu inancı . Cezalanma ihtiyacı . Utanç duygusu . Cezalandırıcı bir tanrıya inanma

Benim tanrı ve anlayışım sevgidir . Cinseliik doğal ve normaldir . Cinselliğimi ve bedenimi seviyorum

Kalça Sorunları

Büyük karalar almada duyulan korku . Gidilecek yönün olmaması .

Hayatım denge içinde . Her Yaşta kolaylıkla ve zevkle hayatımda ilerliyorum .

Kurdeşen

Küçük , gizli korkular

Hayatımınher alanındabarışvar

 

 

 

Hodgin

Suçlama ve yetersizlikten duyulan büyük korku . Kendini kabullenmeme ama bunun gereksinimi ile yaşam zevkinin unutulması

Olduğum gibi değerli ve yeterliyim . Kendimi seviyor ve onaylıyorum .

Hipertroid

İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düş kırıklığı . Daima kendini değil , başkalarını düşünme

Gücümü yeniden sahipleniyorum . Kararlarımı kendim veriyorum . Kendi mutluluğuma doyuyorum

Hiperventilasyon

Korku . Değişime Direnç göstermek . Gidişata güvenmeme

Nerede olursam olayım güven içerisindeyim . Hayatımın gidişatına güveniyorum

Hipoglisemi

Hayatın yükü altında ezilmek

Hayatımı ,hafif ,kolay ve zevkli hale getirmeyi seçiyorum

İktidarsızlık

Cinsel baskı , gerginlik , suçluluk .Toplum baskısı . Önceki eşe duyulan öfke .Ana korkusu

Cinsel gücümü kolaylıkla ve zevkle idare ediyorum

Hazımsızlık

İçgüdüsel korku . Kaygı , başa çıkamama

Yeni deneyimlerimi kolaylıkla ve zevkle özümsüyorum

Grip

Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum . Korku istatistiklere aşırı inanma

Toplum inançlarının ötesindeyim . Toplumsal etkilerden özgürüm .

İçe dönmüş tırnak

İlerlemekten ötürü duyulan  endişe ve suçluluk duygusu

Hayatımda kendi yolumu çizmek en doğal hakkım .Güvenliyim ve özgürüm

Delilik

Aileden kaçış . Hayattan şiddetli kopuş

Bu kişi gerçek kimliğini biliyor ve evrensel aklın yaratıcı bir ifadesi

Uykusuzluk

Korku . Hayta sürecine güvenmeme , suçluluk

Günü ardımda bırakıyor ve huzurlu bir uykuya dalıyorum . Yarın ve yeni günler çözümleri ile birlikte gelecek

Kaşınma

Akıntıya kürek çekme  arzusu . Pişmanlık ve doyumsuzluk

Bulunduğum noktada haz doluyum . Arzu ve ihtiyaçlarımın karşılanacağını bilerek iyiliğimi kabul ediyorum

Sarılık

İçsel ve dışsal önyargı . Dengesiz mantık

Kendim ve herkes için sevgi , anlayış ve şefkat duyuyorum

Çene sorunları

Kızgınlık . İntikam arzusu

Yarattıklarımı değiştirme gücü bende

Keratit

Aşırı kızma . Yumruk atma arzusu

Bırakıyorum .Yüreğimde sevgi gördüğüm her şeyi iyileştirsin

Böbrek sorunları

Yargılama ,düş kırıklığı ,başarısızlık utanç . Çocukça tepki göstermek

Daima doğru adım atıyorum . Her deneyim yararlı . Büyümeyi seçiyorum

 

Diz Sorunları

İnatçı ego ve gurur . Taviz verememe . Uzlaşamama .Esnek olamama

Affediyorum .anlıyorum .Şefkat duyuyorum . Kendimi ifade edebiliyorum

Bacak    - Üst

Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamamak

Benim için bildiklerinin en iyisini yaptılar . Onları affediyorum

Bacak    - Alt

Gelecek korkusu . Kıpırdamak istememek

Geleceğe güvenle bakıyorum

Cüzzam

Hayatla baş edememe . temiz ve iyi olmadığına dair uzun süren inanç

Sınırlılığımı aşıyorum . Sevgi tüm hayatımı iyileştiriyor

Lösemi

İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi . Ne yararı var yaklaşımı

Geçmişteki sınırlılığımı aşıp , şimdiki anın özgürlüğünü yaşıyorum . Kendim olmakla güvencedeyim .

Karaciğer Sorunları

Sürekli şikayet etmek . Kendini kandırmak . Haklı çıkmak için sürekli başkalarının hatalarını bulmak . Kötü hissetmek

Baktığım her yerde sevgiyi görüyorum

Akciğer Sorunları

Hayatı ret etmek .Dolu dolu yaşamaya kendini layık görememe . Depresyon , üzüntü

Hayatım mükemmel denge içinde . Hayatımı dolu dolu yaşamaya hakkım var

Menapoz

Artık istenmemekten korkmak , yaşlanma korkusu .Kendini kabullenmeme

Hayatın tüm dönemlerinde dengeli ve huzurluyum . Bedenimi sevgi  ile kutsuyorum

Aybaşı sorunları

 

 

 

Ziyaretçi Sayacı

Bugün153
Dün242
Bu Hafta2027
Bu Ay3777
Tümü266284