Bankacılık Sektörü AB'ye Hazır mı? (11.10.2005 Tarihli Dünya Gazetesinde Yayımlanmıştır.)

FaceBook  Twitter  

AB ile önemli engeller aşılarak tam üyelik müzakerelerine başlandığı bugünlerde, Bankacılık sektörünün uyum sürecinde karşılaşacağı sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması, sektörün AB’ye nekadar hazır olduğunun değerlendirilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Mali Sisteminin %90’ını oluşturan bankacılık sektörünün hernekadar kriz ortamından çıkıp istikrara kavuştuğu görülse de krize duyarlı dengelerin özellikle de müzakere sürecinde ortaya çıkabilecek ekonomik ve siyasi risklerin ölçümlerinin iyi hesaplanıp sektörün en az sorunla karşılaşması amaçlanmalıdır. Bu çerçevede öncelikle sektörün temel sorunlarının irdelenip, AB bankacılık sektörü ile karşılaştırılması yapılarak, uyum sürecinde ortaya çıkması muhtemel sorunlara yer verilecektir.  

1.  Türk  Bankacılık  Sektörünün  Temel Sorunları  ve  AB  Bankacılık  Sektörü   İle Karşılaştırılması
Türk bankacılık sektörünün yapısal sorunları ve AB bankacılık sektörü ile karşılaştırılması sonucunda, müzakere sürecinde çözümlenmesi gereken sorunlara aşağıda yer verilmektedir.

II- Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak sadece AB’ye uyum kapsamında değil aynı zamanda düşük enflasyonist süreçte sürdürülebilir kalkınma hızını yakalamış her yönüyle güçlü ve bağımsız bir ekonomiyi besleyen, yapısal sorunlarını gidermiş, sağlıklı bir şekilde hızla büyüyen, şeffaf, aykırı amaçların değil etik değerlerin ön planda tutulduğu, yönetim kalitesi ve hizmet kalitesinin yüksek düzeyde olduğu bir bankacılık sektörü için aşağıda belirtilen sorunların çözümlenmesi kaçınılmazdır.

Kaynaklar:

İnternet Kaynakları
http://www.bddk.org.tr
http://www.bis.org
http://www.tbb.org.tr
http://www.bankaciyiz.biz

Not: 11.10.2005 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanmıştır.